Kolumny centralne Triangle

Najważniejszym elementem kina domowego jest kolumna odpowiadająca za przetwarzanie kanału centralnego. W ramach filmowej ścieżki dźwiękowej do 80 procent wszystkich efektów pierwszego planu kierowanych jest do kolumny centralnej, dlatego jej jakość ma pierwszorzędne znaczenie w kinie domowym.